חיפוש מוצרים ע"פ:
כימיקלים לתעשיית המזון
product details concentration more details
Potasium Hydroxide liquid 25%-50%
Potassium hydroxide flakes 90%
Phosphoric Acid 75%-85%
Acetic Acid 100%
Citric acid 100%
Hydrochloric Acid 30%-32%
Fine Salt
Caustic Soda Pearls 100%
sodium Hypochlorite 10%-12%
sodium chlorite 25%